2018 Yılına Ait Atıkların Beyanında Değişikliğe Gidildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT ) ile tehlikeli atıklar çevrimiçi olarak izlenmekte, denetlenmekte ve raporlanmaktadır.

Atık yönetimi uygulamasına geçilmesi ile bu uygulama içerisinde yer alan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi(TABS), Mobil Atık Takip Sistemi(MoTAT), ile atık üreticileri tarafından üretilen atıklar, üretildikleri yerden geri kazanım/bertarafına kadar olan tüm süreçlerin takip edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, uygunsuz ve yasa dışı taşımalarında önüne geçilmektedir.

Atık üreticileri, TABS, MoTAT sistemlerine entegre oldukça tehlikeli atıkların toprak, su, kanalizasyon gibi yerlerle kontamine olmasının daha da önüne geçilmiş olacaktır.

Atıklar tekniklerine uygun toplanır, taşınır, mevzuatta belirtildiği şekilde geri dönüştürülür ya da bertaraf edilirse hem sanayimiz geliştirilmiş olur hem de topraklarımızın, su kaynaklarımızın ve dahi hava sahalarımızın kirletilmesi engellenmiş olacaktır.

2018 Yılına Dair Atık Beyanı

Atık üreticileri, 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9.Maddesinin 1.Fıkrasının ğ bendine göre, her yıl bir önceki yıl gönderdikleri tehlikeli ve tehlikesiz atıkların beyanını yapmakla yükümlüdürler.

2018 yılı için yapılacak olan beyanlar, 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bilindiği üzere atık beyanı sisteminde yeniliğe gidilerek, sisteme girilen veriler, mobilize edilmişti. Bir önceki yıl beyan edilen atık miktarları sistemde otomatik olarak işleniyordu. 2018 yılında verilen atıkların beyanı için 2019 yılında farklılığa gidilerek tekrar eski sisteme geçildi.

2018 yılına ait atıkların beyanı, Atık Yönetim Uygulamasına girilerek, Atık Beyan Sistemi(TABS) sekmesinden 2018 yılı için beyanlar sekmesinden girilecektir. Bu sistem üzerinden Atık Beyan Formu doldurularak atıkların kodları, miktarları girilerek “Beyan Edilecek Atığım Var” sekmesinden, eğer beyan edilecek atık yok ise “ Beyan Edilecek Atığım Yok” sekmesinden 2018 yılı atık beyan işlemlerini gerçekleştireceklerdir.