Bilgilendirme Serisi


Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Ocak ve Temmuz aylarında atık miktar bildirimi nasıl yapılır?

Motor Yağı Değişimi Yapan İşletmeler İçin Son 2 Ay

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uyum için son günün 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlatmak isteriz..

Yag Yakit Ayirici Seperatorler

Döküntü Setleri (Spill Kit)

İkincil Muhafaza Kapları (Secondary Containments)

Toprak Kirliliğine Acil Müdahale ve Saha Jeolojisinin Önemi

Yağ Yakıt Ayırıcı Tipleri – EN858

Akışkanların Yeraltı Altında Yayılımı

Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) erişimi için “ Geçici Giriş Ekranı” kullanıma açıldı

Çevre Cezalarından Haberdar mıyız?

Mobil Tehlikeli Atık Yönetim Sistemi (MoTAT) Kullanımı

2017 yılı atık beyanlarınızı yaptınız mı

Acil Müdahale

SÖAP | Saha Örnekleme ve Analiz Planı