Hakkımızda

1998 yılında İstanbul’da kurulan TORA A.Ş. öncelikle otomotiv ve perakende akaryakıt sektöründe mühendislik, ürün temini, yapım ve periyodik bakım konularında hizmet vererek sektöre girmiştir. Halen genişlemiş olan bu sektörün yanında ,Türkiye’de TORA A.Ş. KKTC ‘de TORA LTD. olarak firmaların işletim, ekipman, çevre ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir.

TORA Çevre

TORA, dünya çapında markaların Türkiye’de ve yakın coğrafi bölgelerde münhasır temsilciliğini sürdürmekte ve çözüm ortağı olduğu firmaların “Avrupa Yükleniciler” listesinde yer alarak Avrupa ülkelerinde iş yapma yetkisine sahiptir .

TORA, içinde sosyal ve spor tesislerini de barındıran yaklaşık 3000 m2 kapalı ve 4000 m2 açık alanlı İstanbul Merkez binasında, 32’si değişik alanlarda mühendis olmak üzere 136 ve tüm Ülkeye yayılmış 34 bölge servisi ile toplam 410 personeliyle sektörde en fazla mühendis ve uzman istihdam eden firma konumunda yukarıda açıklanan hizmetleri vermektedir.

TORA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 17.06.2011 Tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik-TKKNKKSDY” kapsamında yeterlilik belgesine sahip olup, toprak kirliliğinin tespit edilmesi, raporlanması, toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin iyileştirilmesi ve izlenmesialanlarında projeler yürütmektedir.

TORA, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini İstanbul Teknik Üniversitesi –İTÜ– ile anlaşmalı olarak yürütmektedir. İlgili “Yönetmelik” kapsamında belirlenen tüm saha faaliyetlerini uzman bir kadro ile gerçekleştirmektedir.