Mevzuatta Değişiklikler

KONU YAYIM TARİHİ
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Şubat 2022
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik 5 Şubat 2022
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Ocak 2022
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1) 31 Aralık 2021
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2021
Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği 4 Aralık 2021
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2021
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2021
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi Ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Ağustos 2021
Atık İthalatı İşlemleri Genelge No.2021/16 16 Temmuz 2021
Çevre Denetimi Yönetmeliği 12 Haziran 2021
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Mayıs 2021
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Nisan 2021
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Mart 2021
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021
Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği(Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:3) 22 Mart 2020
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Mart 2020
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mart 2020
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 7 Mart 2020
Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu İle İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20 Şubat 2020
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ(2020/1) 15 Şubat 2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği(Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) 5 Şubat 2020
Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği 17 Ocak 2020
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 30 Aralık 2019
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Aralık 2019
Bisiklet Yolları Yönetmeliği 12 Aralık 2019
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği 29 Kasım 2019
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ekim 2019
Ağaçlandırma Yönetmeliği 23 Ekim 2019
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2019
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2019
Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak .. Başvurularına İlişkin 23 Ağustos 2019
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2019
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 30 Temmuz 2019
Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Temmuz 2019
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Temmuz 2019
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 6 Temmuz 2019
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2019
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Aralık 2018
Benzin Ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği 5 Aralık 2018
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Haziran 2018
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 6 Haziran 2018
Maden Bölgelerine Ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 6 Haziran 2018
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 6 Haziran 2018
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği 25 Nisan 2018
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 13 Nisan 2018
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ 12 Nisan 2018
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik 27 Ocak 2018
Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ocak 2018
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 4 Ocak 2018
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 9 Aralık 2017
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği 2 Aralık 2017
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Kasım 2017
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik 9 Kasım 2017
Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi Ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 9 Kasım 2017
Polietilen Tereftalat (Pet) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 8 Kasım 2017
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ 1 Kasım 2017
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2017
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2017
Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Temmuz 2017
Mekanik Ayırma, Biyokurutma Ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Temmuz 2017
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ 19 Haziran 2017
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Mayıs 2017
Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar Ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar Ve Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 Mayıs 2017
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Nisan 2017
Benzin Ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik 1 Nisan 2017
Atık Yönetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mart 2017
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Şubat 2017
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2017
Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 16 Şubat 2017
Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği 11 Şubat 2017
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Şubat 2017
Değişiklik: Maden Atıkları Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi 1 yıl ertelendi. 16 Temmuz 2016
Değişiklik: Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Haziran 2016
Değişiklik: ÇED Projelerinde Kapasite Artış Genişletme Tebliği 8 Haziran 2016
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11 Mart 2015
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 10 Mart 2015
Kompost Tebliği 5 Mart 2015
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği – Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4 Mart 2015
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 3 Mart 2015
2782 No’lu Çevre Kanunu 9 Ağustos 1983