SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Politikamız

Tüm çalışanlarımız işyerinde, çalıştıkları sahalarda ve her yerde sağlık, emniyet ve çevre konularında sorumludurlar. Yaptığımız işin kalitesi, maliyeti ve zamanlaması ne kadar önemliyse sağlık, emniyet ve çevre konularındaki sorumluluklarımız da en az o kadar önemlidir.

Genel olarak politikamız aşağıdaki konularda özetlenmektedir:

 • Çalıştığımız her yerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, çevre mevzuatına ve diğer şartlara uygun iş yaparız.
 • SEÇ kültürünü oluşturmak ve kurmak amacıyla SEÇ bilincini arttırırız.
 • Çalışma yapılacak her yerde önce sağlık ve emniyet konularında proaktif (önleyici) önlemler alıp, daha sonra işe başlarız.
 • Kazaları engellemek için emniyetsiz durum bildirimlerine önem verip, sayılarını arttırırız.
 • Yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını önlemek için çalışırız.
 • Çalışma yapılacak her yerde meydana gelebilecek her türlü riski önceden değerlendirip, ona göre sağlık, emniyet ve çevre açısından gerekli ekipmanları hazır bulundururuz.
 • Çalıştığımız yerde kazasız çalışmak, insanlara ve çevreye zarar gelmesini önlemek için elemanlarımıza periyodik olarak sağlık, emniyet ve çevre konularında eğitimler verip, performanslarını sürekli ölçeriz.
 • Elemanlarımıza düzenli olarak yangından korunma ve ilkyardım eğitimleri veririz.
 • Elemanlarımız yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanırlar. Bunu sürekli kontrol ederiz.
 • SEÇ ile ilgili risklerimizi sürekli gözden geçiririz.
 • Diğer firmalar, rakipler ve işletmecilerle uyumlu ve koordineli çalışarak oluşabilecek her türlü riski minimuma indiririz.
 • İşle ilgili maliyet ve zaman planlaması yaparken sağlık ve emniyet kuralları da göz önünde tutup, buna göre iş programı ve maliyet analizi yaparız.
 • SEÇ Yönetim sürecimizin performansını sürekli gözden geçirip, iyileştiririz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kaynak tüketimimizi kontrol ederek, azaltırız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan kirliliği sürekli azaltmaya çalışırız.
 • Bir kimyasalın alıcı ortama karışmasını engellemek için gerekli tüm emniyet tedbirlerini önceden alırız.
 • Montajını yaptığımız malzemeler kaliteli ve sertifikalı malzemelerdir.
 • Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.