Sürüş Politikamız

Temel Hedefimiz

Esas amacımız, planlanmış ve yapılandırılmış bir yönetim ve kontrol mekanizması ile tüm araç kazalarını önlemek, riskleri kontrol altında tutmak ve sürüş performansımızı arttırmaktır.

 • Tüm TORA araç kullanıcıları yasal yetki belgesine (Ehliyet, SRC belgesi, ADR Sertifikası) sahiptir.
 • Tüm araç kullanan personellerimize ve taşeronlarımıza periyodik olarak defansif ve ileri araç sürüş konularında eğitimler aldırırız.
 • Tüm personelimize defansif sürüş kültürü oluşturmak adına trafikte emniyet eğitimi veririz.
 • Uydu takip sistemi ile araç hız limitlerini kontrol ederiz.
 • Araçlar üzerindeki TORA Destek iletişim bilgileri sayesinde trafikteki duyarlı insanların bizleri uyarmasını bekleriz.
 • Saat 21:00’den sonra araç kullanmamaya çalışır, kullanılması durumunda izne tabi ederiz.
 • Uykusuzluk ile mücadele etmek için periyodik eğitimler veririz.
 • Personelimizin trafik cezası alıp almadığını kontrol ederiz.
 • Araç içine ve depo alanına trafik ile ilgili uyarılar asar, araç içi malzeme düzenine dikkat ederiz.
 • Araçlarımızın bakımlarını sürekli takip ederiz. 5 yıldan yaşlı araç bulundurmamaya çalışırız.
 • Sürüş emniyeti için çok önemli olan araç lastiklerinin basınçlarını ve diş derinliklerini sürekli ölçeriz. Araç lastiklerini gerekli zamanlarda değiştiririz.
 •  Emniyetli araç kullanan personelimizi teşvik etmek amacıyla ödüller veririz.
 • Tüm araç kazalarını takip eder, kök nedenlerini bulur, eğitimlerde tüm personelimizle paylaşırız.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.