Atık Yönetimi ve Tehlikeli Atık Alımı

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Yönetimi Yönetmeliği gibi birçok yönetmelik tek çatı altına alınmış oldu. Hazırlanma amacı atıkların üretiminden bertarafına kadar olan sürecin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimini sağlamak olan yönetmelik ile birlikte bazı yükümlülükler de gelmektedir.

Buna göre işletmeler;

  • Tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri 3 yıllık işletme süresini kapsayacak şekilde bir Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlamakla,
  • Endüstriyel Atık Yönetim Planı içeriğinde olan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici olarak depolanacağı uygun alanlar tesis etmekle,
  • Tesiste oluşan ve geçici olarak depolanan atıkların nihai bertarafını sağlamakla yükümlüdür.

TORA, atık oluşumundan bertarafına kadar geçen süreçte bilgi ve tecrübesini sizlerle paylaşmaya hazırdır.

TORA yılda 2000’den fazla sahadan atık alımını organize etmekte ve bu tehlikeli atıkların bertaraf tesisine ulaşmasını sağlamaktadır.

Tesisinizde oluşan atıkların yönetimi ve bertarafı için bize ulaşın.