SÖAP Hazırlama

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’nin, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında yaptığı denetlemeler sonrasında işletme “şüpheli saha” olarak onaylanırsa, toprak kirliliği konusunda yeterlilik belgesi sahibi bir firma ile anlaşılarak SÖAP hazırlanması istenmektedir.

SÖAP, Saha Örnekleme ve Analiz Planı‘nın kısaltması olup, şüpheli sahada toprak kirliliği olup olmadığını tespit etmek için alınacak numunlerin yerlerini, süreci, sahayı ve genel bilgileri içeren bir plandır.

SÖAP hazırlandıktan sonra, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından işletmeye verilen süre içerisinde hazırlanır ve teslim edilir.

Numune alma çalışamları plan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin Başkanlığında kurulan Komisyon tarafından onaylandıktan sonra başlar.

TORA bugüne kadar onlarca SÖAP hazırlamış olup, süreç ile ilgili tecrübesini sizlerle paylaşmaya hazırdır.

Bize ulaşın.