Çevre Danışmanlığı

TORA Çevre, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Çevre Danışmanlık firmasıdır. Bu kapsamda, TORA aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sağğlamaktadır:

  • Toprak Kirliliğinin Tespiti,
  • Toprak Kirliliğinin Temizlenmesi & İyileştirilmesi,
  • Atık Yöntemi,
  • Sıfır Atık Başvurusu,
  • MOYDEN (Motor Yağı Değişim Noktası),
  • Yeşil Bina Sertifikalandırma,
  • LEED Sertifikası | Faz 1, Faz 2 Aşamaları,
  • Yenilenebilir Enerji Yönetimi,
  • Çevre ve İş Güvenliği Denetimleri,