Kalite Politikamız

Kurumsal İlkelerimiz

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Müşterilerimiz İçin Ne Düşünürüz

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız.

Kalite ve Standart Anlayışımız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız.

İş Güvenliği Anlayışımız

TORA işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. TORA işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

Çalışanlarımız İçin Anlayışımız

Çalışanlarımızın yaptığı işte sorgulayıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirlerde arkadaşlarına önder olması temel hedefimizdir. Şirket bu hedefe ulaşmak için çalışanlarına gerekli tüm eğitimleri verir ve referans dokümanlar sağlar.

Tedarikçiler için Anlayışımız

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde, beklentimiz olan kalite standardında ürün talep ederiz ve bu konuda tedarikçilerimizle ortak çalışma yaparız.

Yönetim Olarak Sorumluluklarımız

Şirket performansının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede hizmet ve süreçlerin performanslarını sürekli izleriz. Gerekli hedefleri belirler, kaynakları sağlar ve hedefleri gerçekleştiririz.
Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre düzenler ve yürütürüz.