Toprak Kirliliğinin Tespiti

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – TKKNKKSDY’nin amacı, alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

Yönetmelik 8 Haziran 2010 tarihinde yayımlanmış olup, 2016 yılında tüm maddeleri ile yürürlüğe girmiştir.

Kirli toprak numunesi almaçevre kirliligi ve jeofizik uygulamalar

 

Bir işletmenin “şüpheli saha” olarak ilan edilmesinden sonra yazışmalar da dahil olmak üzere tüm süreci yönetmeliğe göre takip edip, gerekli uygulamaları deneyimli personellerimizle gerçekleştirmekteyiz.

İşletmenize toprak kirliliği etütleri ile ilgili bildirim yapıldıktan sonra;

  • SÖAP – Saha Örnekleme ve Analiz Planı hazırlanması,
  • SÖAP’ın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlığı’nda kurulan Komisyon’a sunulması,
  • Sahadan toprak ve su numunelerinin alınması,
  • Risk analizleri ve raporlamanın yapılması,
  • Raporların Komisyon’a sunulması ve bu süreçte resmi makamlarla yapılması gereken tüm yazışmaları sizin adınıza takip etmekteyiz.

Ücretsiz keşif ve SÖAP hazırlanması için bizimle temasa geçin.