Kapalı Hacim Uygulamaları

Tesislerde bulunan bodrum, kuyu, dehliz, yeraltı akaryakıt tankalarında yapılması gereken tüm işler özel tecrübe ve prosedüre gereksinim duyar. Tora olarak 1,000 üzerinde kapalı alanlarda işlemler yapılmıştır. Sırasıyla;
 

  • Kuyularda oluşan yanıcı ve parlayıcı maddelerin uzaklaştırılması
  • Tankların gazdan arındırılması
  • Yeraltı/yerüstü tanklarına ikincil cidar kaplama uygulamaları (sızıntı kontrol sistemi tesisi dahil)
  • Yeraltı/yerüstü tanklarına cidar kaplama uygulamaları
  • Bodrumların/kapalı hacimlerin köpük ile doldurulması
  • Tehlikeli ekipmanların transferi
  • Exproof havalandırma tertibatı ile ortamların iyileştirilmesi