Toprak Kirliliği Mevzuatı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ile ilgili tüm süreçler, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – TKKNKKSDY çatısı altında yürütülmektedir.

İlgili yönetmelik 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 08.06.2015 tarihinde tüm maddeleri ile yürürlüğü girmiştir.

Yönetmeliğe ek olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan rehberler de teknik konulardaki standartları belirlemektedir.

Toprak kirliliği ile ilgili yürütülecek tüm çalışmalarda (kirlilik etütleri, risk değerlendirmeleri, saha iyileştirme ve temizlik faaliyetleri, vb.), bu rehberlerdeki teknik detaylar esas alınmalıdır.

Mevzuat:

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Tebliği

Rehberler:

Kirlenmiş Saha Etüt Teknik Rehberi (Ankara, 2009)

Kirlenmiş Saha Risk Değerlendirme Teknik Rehberi (Ankara, 2009)

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi (Ankara, 2009)

Kirlenmiş Saha Temizleme/İyileştirme Teknolojileri Kılavuzu (Ankara, 2017)