Yağ / Yakıt Ayırıcılar

YAĞ/YAKIT AYIRICILARIN KULLANILMASI

Yağ/Yakıt ayırıcıları yüzey suyu drenaj sistemlerine dâhil edilerek suda bulunan yağın/yakıtın çevreye olan etkilerinin engellenmesine yardımcı olur. Yağ/Yakıt ayırıcıları yağı/yakıtı sudan ayırır ve ortamdan uzaklaştırılana kadar güvenli bir şekilde tutar. Araçlardan, fabrikalardan sızan ve kazan sonucu dökülen yağ/yakıtı tutmak amaçlı tesis edilir. Etkili bir şekilde kullanılabilmesi için doğru bir şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımları yapılmadır.

Yüzey suları çeşitli sahalardaki, farklı faaliyetlerden ötürü kirlenebilir. Bu sahaların çevreyi kirletmeden önce yerinde önlemler alması gerekmektedir. Bu sahalar;

Araç bakım alanları
Yollar
Yağın/Yakıtın depolandığı ve/veya kullanıldığı endüstriyel tesisler
Dolum tesisleri
Kirlenmeye yol açabilecek diğer alanlar.

DOĞRU YAĞ/YAKIT AYRICI SEÇİMİ

Birçok faaliyetin gerçekleştiği sahalarda birden fazla yağ/yakıt ayrıcı gerekebilir. Yerel faktörler ve risk koşulları dikkate alınmalıdır. Bunlar;

Yağ/yakıt ayrıcının deşarj noktası
Sahanın çevresel hassasiyet durumu
Sahadaki faaliyetler

BAKIM VE KULLANIM

Kirliliği önlemek ve giderleri en aza indirmek için yağ/yakıt ayrıcının iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için yağ/yakıt ayırıcının tüm parçalarına ulaşılabilir olmalı ve doğru şekilde bakımları yapılmalıdır.

6 ayda bir veya üretici talimatları doğrultusunda yetkili kişi tarafından;

Fiziksel olarak tüm parçaların bütünlüğünün kontrol edilmesi
Biriken yağ/yakıt ve silt derinliğinin belirlenmesi
Alarm sensörü ve yağ/yakıt ayırıcının tüm elektriksel donanımlarının bakımlarının yapılması
Arızalı parçaların belirlenmesi, gerekirse değiştirilmesi gerekmektedir.

Bazı yoğun olarak kullanılan ya da yüksek risk taşıyan sahalarda daha sık denetimler gerekebilir.

Yağ/yakıt ayırıcı incelendikten, bakımı yapıldıktan, boşaltıldıktan ve kullanıma alındıktan sonra detaylı bir kayıt tutulmalıdır. Ayrı ayırıcı sistemiyle alakalı temizleme, tamir ve kazalar da kayıt altına alınmalıdır.

Bütün sahalarda yüksek miktarda yağ/yakıt ve/veya silt birikimi olduğu zaman ayırıcıyı boşaltıp temizlemelidir. Silt içeren atık yağ/yakıt ayırıcıdan temizlenmeli ve olası hasarları ve yağ/yakıt geçişini önlemek adına yağ/yakıt ayırıcı temiz su ile doldurularak kullanıma alınmalıdır.