SÖAP – Saha Örnekleme ve Analiz Planı Hazırlama

Kirlendiğinden şüphe edilen sahaların “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – TKKNKKSDY” kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yapılacak tüm örnekleme ve analiz çalışmaları belirli bir plan çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu amaçla, örnekleme yapmadan önce Saha Örnekleme ve Analiz Planı – SÖAP hazırlanmalı ve rapor halinde Komisyon’a sunulmalıdır. SÖAP’ın Komisyon tarafından onaylanmasından sonra örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Komisyon, TKKNKKSDY kapsamında yapılan değerlendirmelerin herhangi bir aşamasında SÖAP’nda onaylananın dışında ek örnekleme talep etmeye yetkilidir.

Saha Örnekleme ve Analiz Planı SÖAP

SÖAP hazırlanırken ilk olarak çalışılacak sahalarda bir keşif çalışması yapılır. Sahadaki bütün kirletici kaynakları ayrı ayrı dikkate alınarak, bu kaynakların sebep olabileceği potansiyel kirliliğin tespit edilmesi için en uygun örnekleme (su ve toprak) noktaları belirlenir.

TORA Çevre, yönetmelik kapsamında yürütülen ilk etüt projesi için ilk SÖAP’ı sahaya özel olarak hazırlamış ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü başkanlığında kurulmuş olan komisyona teslim etmiştir..

Ücretsiz keşif için bizimle temasa geçiniz.