Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi | TOCON

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Yönetimi Yönetmeliği gibi birçok yönetmelik tek çatı altına alınmış oldu. Hazırlanma amacı atıkların üretiminden bertarafına kadar olan sürecin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimini sağlamak olan yönetmelik ile birlikte bazı yükümlülükler de gelmektedir.

Buna göre işletmeler; Tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri 3 yıllık işletme süresini kapsayacak şekilde bir Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlamakla, Endüstriyel Atık Yönetim Planı içeriğinde olan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici olarak depolanacağı uygun alanlar tesis etmekle yükümlüdür.

TORA Çevre, tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alanlar ile ilgili mobil çözümler sunarak hem maliyetleri düşürmekte, hem de inşaat işlerini ortadan kaldırarak faaliyetlerinizi kesintisiz yürütmenize yardımcı olur. TORA Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi’nin başlıca özellikleri:

  • Hızlı kurulum,
  • Paslanmaya karşı sıcak daldırma galveniz gövde,
  • Dökülmelere karşı sızıntı havuzu,
  • Rampa olarak kullanılabilen, emniyetli ön kapak,
  • Yönetmelik ve yasal düzenlemelere uygunluk,
  • Ergonomik ve estetik tasarım..
 

Tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış bilgilendirme dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.