Acil Müdahale

Kaza, doğal afet, işletme problemleri gibi nedenler sonucunda oluşan toprak kirliliğine yapılacak acil müdahale ile kirliliğin yayılımı engellenir, kirlilik kaynağı bulunarak müdahale edilir ve yapılacak ilk müdahale ile kirlilik boyutları asgari seviyeye indirilir. Özellikle tanker kazaları, kimyasal sızıntı ve döküntülerine müdahale başlıca faaliyetlerimizdendir.