Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi Ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

R.Gazete No: 30235

R.G. Tarihi: 9.11.2017

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ,

ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/30)

 

MADDE 1 – 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

———-o———-