Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Laboratuvar Analiz Süreçleri ile İlgili Yeni Uygulama

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Mevzuatı kapsamında yapılmakta olan ölçüm ve analiz hizmetlerini yönetmek için hizmete alacağı bir elektronik ortamdır.

Bu sistem ile birlikte, sanayi tesislerinin Çevre Mevzuatı kapsamında yaptırmakla yükümlü oldukları tüm ölçüm ve analizlerde, Yetkili Çevre Laboratuvarı seçimi sistem tarafından daha adil, objektif ve insan müdahalesinden uzak bir şekilde Bakanlık tarafından yapılacaktır.

Böylelikle laboratuvar ve tesis arasındaki ticari ilişki de sınırlandırılacaktır.
Sisteminin temel amaçlarından biri de işlerin laboratuvar kapasitesine göre atanması, laboratuvar altyapılarının gelişiminin sağlanmasıdır. Bir arz talep dengesi kurularak yurtdışına gereksiz döviz çıkışının da önüne geçilmiş olacaktır.

Tesisler tarafından görevlendirilen çevre mühendisleri, danışmanları veya diğer görevliler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ni (EÇBS) kullanarak MELBES uygulamasına erişeceklerdir.

Mevzuat çerçevesinde yaptırılacak ölçüm ve analiz süreçleri için MELBES üzerinden başvuru yapmak mecburi olacaktır. Başvurular sistem tarafından onaylanacak ve atama yapılacaktır.