Çin Topraklarının Neredeyse Yarısı Kirli

Çin Hükümeti’nin raporlarına göre ülke topraklarının neredeyse yarısında toprak kirliliğinin izlerini bulmak mümkün. 20115 – 2013 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ülkedeki arazilerin % 16,1’sının ve tarım topraklarının % 19,4’ünün kirlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Çevre Koruma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu bu rapora göre, kirletici listesinin en üst sıralarında Kadmiyum, Nikel ve Arsenik bulunuyor. İlgili çalışma hazırlanırken 6.3 milyon kilometrekarelik alandan numuneler alınmış ve incelenmiştir.

Çin'de toprak kirliliği

Günümüzde Çin’de hem hükümet hem de halk tarafındaki en büyük endişe hızla artan sanayileşme ve bu artışın geri dönülemez etkileridir.

Kirlenmiş sahaların & 82,8’inde inorganik kirleticilerin izine rastlanırken, kirlilik değerlerinin 1986 – 1990 yılında yapılan araştırmalarda rastlanan değerlerin oldukça üzerinde olduğu raporlanmıştır.

Kirliliğin en fazla görüldüğü 3 bölgenin ise  Yangtze Nehri Deltası, Pearl Nehri Deltası ve ülkenin kuzeydoğusunda kalan endüstriyel bölge olduğu rbildirilmiştir.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27076645