ECBS Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile EÇBS devreye girmiştir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi‘nde yapılacak işlemler ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şematik bir kılavuz yayımlamıştır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan modüller aşağıda sıralanmıştır:

 • Ambalaj Bilgi Sistemi
  Ambalaj Bilgi Sistemi ülke genelinde üretilen, ithal/ihraç edilen, piyasaya sunulan ambalajlar ile oluşan, toplanan ve geri kazanılan ambalaj atıklarına ilişkin verilerin yönetimini sağlayan bir sistem olup, ambalaj üreticileri ve dolumcuları (piyasaya sürenler), ambalaj atıklarının yönetimi alanında faaliyet gösteren lisanslı işletmeler ve belediyeler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
 • Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)))
  Atık Yönetim Uygulaması, Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Kütle Denge Sisteminin (KDS) birleşiminden oluşan bir uygulamadır. Bu kapsamda, TABS aracılığıyla atık üreticilerinin yıllık tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları gerçekleştirilmekte, MoTAT aracılığıyla Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans işlemleri ile atık taşıma araçlarının mobil takibi gerçekleştirilmekte, KDS aracılığıyla Lisanslı Atık İşleme Tesisleri tarafından atık işleme bilgi girişleri gerçekleştirilmektedir.
 • Atıksu Bilgi Sistemi
  atıksu konusunda envanter oluşturulması ve raporlama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi içerisinde “Atıksu Bilgi Sistemi” oluşturulmuştur.
  2015/6 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi kapsamında verilmekte olan atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi sistemi de bu sisteme entegre edilmiş olduğundan ve kimlik belgeleri de bu sistem üzerinden verileceğinden, atıksu üreten bütün tesislerin atıksu bertarafına ve varsa atıksu arıtma tesislerine ait bilgileri bu sisteme girmeleri ve güncelliğini sağlamaları önem arz etmektedir.
  Bu nedenle,”Atıksu Bilgi Sistemi”ne daha önce veri girişi yapmış olan tesislerin sistemde yer alan bilgilerini kontrol etmeleri ve güncelliğini sağlamaları gerekmektedir.
 • Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi
 • Düzensiz Atık Depolama
 • EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
 • Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
 • Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt sistemi
 • Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
 • Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)
 • Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi
 • Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
 • Laboratuvar Yetkilendirme
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 • PCB Envanteri (PCB)
 • Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
 • Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi,Danışman Firma,Çevre Yönetim Birim Başvuru ve İşlemleri)

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.