Efektif Tehlikeli Atık Toplama Yöntemleri

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleşen akaryakıt tank temizliklerinden sonra çıkan tehlikeli atıklara ne oluyor? Tora anlatıyor..

Akaryakıt ve servis istasyonlarında verdiğimiz hizmetlerden biri olan akaryakıt tank temizliği operasyonu sonucu ortaya çıkan tehlikeli, zehirli, korozif özellik taşıyan atıklar meydana çıkmaktadır. Yasa gereği bu atıkların toplatılması ve bertarafı gerekmektedir. Tora olarak yılda 10.000 akaryakıt tank temizlediğimizi düşündüğümüzde ortaya çıkan atıkları en efektif yöntemlerle, SEÇ kurallarına ve yasalara uygun olarak, zamanında toplanmasını organize etmek gerekmektedir.
Atık alımı

Akaryakıt tank temizliği operasyonu sonucu ortaya çıkan atıklar SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) kurallarına uygun olarak ağzı kapanabilen metal saç variller içerisinde ve uyarı işaretlemeleri yapılarak işletmenin Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanlarına, (2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği olması gerekmektedir.) taşınarak istasyona teslim edilmektedir.

Akaryakıt veya servis istasyonlarına teslim edilen bu atıkların toplanması 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarını yerine getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış atık taşıma araçları ile toplanmakta, yine Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı bertaraf ve/veya ara depolama tesisine bertaraf edilmek üzere teslim edilmektedir.

Tora olarak yaptığımız bütün işler online olarak kayıt altında tutulmaktadır. Saha personelleri iş yapmak üzere sahaya çıkmadan merkezden iş emirleri ve güzergâhları belirlenmektedir. Saha personelleri işlerini bitirdiğinde servis veya akaryakıt istasyonlarından ayrılmadan kendilerine açılan iş emirlerini online olarak kapatmakta ve bu kapanan işler merkezden anlık olarak gözükmektedir. Merkezden akaryakıt tank temizliği yapılan adreslerin verileri ve kaç lt atık olduğu bilgileri çekilerek atık toplama aracına toplayabileceği atık litresi kadar bir yol güzergahı çizilir ve akaryakıt istasyonlarında alabileceğinden fazla miktar atıkla karşılaşmaz. Efektif yaklaşım sayesinde servis ve akaryakıt istasyonlarında atık bekleme süreleri minimuma indirilmiş olmaktadır.

Atık toplama aracı akaryakıt istasyonuna vardığında aracını emniyetli bölgeye kurallara uygun park ederek Emniyetli Çalışma Yöntem Bildiriminde belirtildiği üzere servis veya akaryakıt istasyonuna bırakılan atıkları tankere transfer eder. Operasyon bitiminde U.A.T.F. (Ulusal Atık Taşıma Formu) düzenlenerek yetkilinin imzasına sunar. Kaşe ve imza alınarak atık toplama işlemi sonlandırır.

Düzenlenen U.A.T.F. lerin (Ulusal Atık Taşıma Formu) bir nüshası merkeze gönderilir. Bu nüshalar digital kopya olarak Tora veri merkezinde tutularak sonraki zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde U.A.T.F. formlarına ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.