Elektrikli – Hibrit Araçlar ve Çevre

Son on yılda, elektrikli ve hibrit araç piyasasında gözle görülür bir büyüme yaşanıyor. Bu araçların popüler olmaya başlamasının nedenleri de var.

Gelişen çevre bilinci, teşvikler, dizel araçların sabıkalarından dolayı özellikle hibrit araçların üretiminin hızlanması ve en önemlisi ekonomi..

Her ne kadar elektrikli araçların menzilleri uzun olmasa da, günlük kullanımı sınırlı olan alanlarda kullanıcılara ekonomi sağlıyor. Özellikle de akaryakıt fiyatlarının el yaktığı günümüzde bu araçlar cazip hale gelmeye başlıyor. Durum hibrit araçlarda da benzer.. Üstelik hibrit araçlarda menzil problemi de yok. Şehir içinde sürekli dur kalk yapmaya mahkum insanlar için hibrit araçlar önemli bir tasarruf kaynağı haline geliyor.

Elektrikli araçların menzil konusunda sınırlı olması, elektrikli araç şarj noktalarının yaygınlaşması gerekliliğini de ortaya koyuyor. Ülkemizde de elektrik araçların yaygınlaşması ve potansiyel bir Pazar olmasından dolayı elektrikli araç şarj üniteleri de yaygınlaşıyor. Hatta şarj noktalarının zorunluluk haline getirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler de yapılıyor.

Elektrikli araçların çevresel avantajları özellikle şehir içi emisyonların azaltılması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji yönetiminin fayları ile özetlenebilir. Enerji üretiminde günümüzde her ne kadar yenilenebilir enerjinin payı düşük olup, hidrokarbon türevlerinden enerji üretimi hat safhada olsa da, yenilenebilir enerji kaynakları payını gitgide artırmaktadır. Fosil yakıtla da olsa üretim şehir içinde olmadığı için enerji üretiminde emisyon yönetimi daha kolay yapılabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla bu süreç daha da kolaylaşacaktır.

Hibrit araçlarda da benzer avantajlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle şehir içi trafikte dur kalk esnasındaki emisyonlar azaltılmaktadır. Diğer bir konu da otopark gibi kapalı hacimlerde maruz kalınan egzoz gazının azaltılmasıdır.

Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçişte bir çok konu gündeme gelecek, avantajlar ve dezavantajlar tartışılacak ve başka bir alternatif bulunmaz ise bu dönüşüm zamanla gerçekleşecektir.