EN858 Yağ Yakıt Ayırıcılar (Separatörler)

Yağ Yakıt ayırıcıları yüzey suyu drenaj sistemlerine dâhil edilerek, yüzey ve/veya proses sularında bulunan yağ ve yakıtın çevreye olan etkilerinin engellenmesine yardımcı olur. Bu ekipmanlar yağ ve yakıtı fiziksel olarak sudan ayırır ve ortamdan uzaklaştırılana kadar güvenli şekilde geçici depolanmalarını sağlarlar.

Yağ Yakıt Ayırıcıların (separatörlerin) tasarım ve imalatlarında EN858 – Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri standartı referans alınır.

TORA, dünyanın önde gelen üreticilerinden Kingspan Klargester‘in yetkili servis ve satıcısıdır.

Bypass Ayırıcı Petrol Yağ Yakıt

EN858 Yağ Yakıt Ayırıcıların çıkış suyundaki hidrokarbon konsantrasyonuna göre iki farklı sınıf bulunmaktadır:

SINIF 1 – Çıkış konsantrasyonundaki hidrokarbon konsantrasyonu 5 mg/litreden küüçüktür.
SINIF 2 – Çıkış konsantrasyonundaki hidrokarbon konsantrasyonu 100 mg/litreden küüçüktür.

Yağ Yakıt Ayırıcılar, yapısal olarak da aşağıdaki tiplerde imal edilmektedir.

Bypass Separator: Yalnızca konsantrasyonun yoğun olduğu kabul edilen, yağışın ilk anlarındaki akışı ayrıştırmaktadır. Geri kalan akışı ise bypass ederek alıcı ortama deşarj etmektedir.

Tam Kapasite Separatör:
Üzerinden geçen tüm akışı ayrıştırır.

İstasyon Tipi Separatör: Bir tam kapasite separatör olup, yağ yakıt depolama hacmi 6000 litreden fazladır. Burada belirtilen 6000 litre, bir akaryakıt tankerinin bir kompartımanının yarısı kadar olan hacimdir.