Endüstriyel Atık Yönetim Planı (EAYP) Denetlemeleri Akaryakıt İstasyonlarında da başladı

Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin temel amacı, atığın oluşumundan bertarafına kadar geçen sürecin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda işletmelerden atık oluşum süreçlerini, mevcut atık üretim kapasiteleri ve gelecekteki atık üretim projeksiyonlarını gibi bilgileri içeren bir Endüstriyel Atık Yönetim Planı – EAYP hazırlanması istenmektedir.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, bazı illerimizde akaryakıt istasyonlarında Endüstriyel Atık yönetim Planı – EAYP hazırlama süreci başlatılmıştır.

Bu plan hazırlanırken en önemli hususlardan biri tehlikeli atıkların oluşumundan sonra geçici olarak nerede depolandığıdır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atıklar oluşum tarihleri itibari ile en fazla 6 ay işletmede “Geçici” olarak depolanabilirler. Oluşan atıklar bu süre içerisinde mutlaka lisanslı bir bertaraf tesisi tarafından kabul edilmelidir.

Atık Yönetim Yönetmeliği

İlgili yönetmelik ve rehberlere göre, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

  • Üzeri kapalı, atıkları mevsim koşulları ve dış etkilerden korunacak bir yapıda olmalıdır,
  • Her atık, oluşum tarihi ve atık bilgilerini içeren etiketleri olan ayrı ayrı kaplarda tutulmalıdır,
  • Sızıntı ve dökülmelere karşı kör bir hacim (taşkan havuzu) tesis edilmelidir,
  • Alanının zemininin geçirimsiz olması gerekmektedir,
  • “Tehlikeli Atık Geçici Depolama”, Sorumlu iletişim bilgileri ve diğer iş güvenliği etiketlemeleri eksiksiz olmalıdır,
  • Acil durumlar için döküntü setleri ve yangın söndürme ekipmanları gibi müdahale araçları hazır bulundurulmalıdır.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı betonarme gibi sabit yapılar olabileceği gibi TORA Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi – TOCON gibi taşınabilir yapıda da olabilir.

Akaryakıt istasyonları gibi kullanım alanı sınırlı işletmelerde TOCON  hem yerden tasarruf sağlamakta hem de betonarme sabit yapıların inşaat süresini ortadan kaldırmaktadır. İstasyonda yapılacak herhangi bir işletme değişikliğinde de yeri değiştirilerek kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Toplam maliyete bakıldığında, taşınabilir ünitelerin daha ekonomik olduğu görülmektedir.

Ayrıca bu ürünlerin tüm tasarımı iş güvenliği ve diğer emniyet standartları da göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. İlgili makamlar tarafından onaylanmış olan bir çok Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nda TOCON güvenle kullanılmıştır.

Sağlam, güvenilir ve ekonomik çözümler için bizimle iletişime geçin.

Endüstriyel Atık yönetim Planı Hazırlama