Faaliyet Ön Bilgi Formu | Sıkça Sorulan Sorular

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Sıkça Sorulan Sorular
(Faaliyet Sahipleri)

1.Soru: Kimler Faaliyet Ön Bilgi Formunu doldurmalıdır?
Cevap: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Ek-2 Tablo 2 de yer alan sektörler “Faaliyet Ön Bilgi Formu”nu doldurmalıdır.

2.Soru: Formu Islak imzalı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmam yeterli mi?
Cevap: Faaliyet Ön Bilgi Formu, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden doldurulmalı, sistemin vereceği sayı formun yazılı olarak doldurulmuş (Giriş sayfasında formlar bölümünden boş formun çıktısını alabilirsiniz) hali ve sisteme eklenen belgeler ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sisteme eklenen KML uzantılı dosya faaliyet sahasını alan olarak (poligon) göstermelidir.

3. Soru: Sistemden formu doldurdum, form numarasını nasıl görebilirim?
Cevap: Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi giriş ekranından form sayısına ulaşabilirsiniz.

4.Soru: 12. Bölümde sorun yaşıyorum, formu gönderemiyorum neden olabilir?
Cevap: Kml formatındaki faaliyet alanının çizimini içeren dosyanın yüklenmesi (Poligon olarak çizilmelidir, yer işareti veya yol olarak çizim yapılmamalıdır) zorunludur. Bu dosyanın yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.

5. Soru: Bütün aşamaları tamamladım, form İl Müdürlüğüne gönderildi mi?
Cevap: Giriş ekranında taslak olarak hazırladığınız formu il Müdürlüğüne gönderilebilmesi için Faaliyet formları ekranınızda GÖNDER butonuna basarak gönderdiğinizden emin olun. Formu gönderdiğiniz zaman Onay Bekleyen olarak durum değişikliğini görebilirsiniz.

6. Soru: Faaliyet Ön Bilgi Formunu İl Müdürlüğüne yanlışlıkla gönderdim ne yapmalıyım?
Cevap: Giriş ekranında formunuz İl Müdürlüğünce onaylanmadı ise İl Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir ve formunuzun geri gönderilmesini talep edebilirsiniz.

7. Soru: Faaliyet Ön Bilgi Formunu İl Müdürlüğüne gönderdim, yazılı olarak da müracaat ettim ve form onaylandı ancak formda güncelleme yapmam gerekiyor ne yapmalıyım?
Cevap: Yeni bir form doldurarak form ve ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.

8. Soru: Faaliyetimde ve daha önce doldurmuş olduğum Faaliyet Ön Bilgi Formu içeriğindeki bilgilerde değişiklik oldu yeni bir Faaliyet Ön Bilgi Formu oluşturmak istiyorum ancak form giriş ekranı açılmıyor ne yapmalıyım?
Cevap: Faaliyet Ön Bilgi Formları sayfasında tamamlamamış olduğunuz form varsa yeni form oluşturamazsınız ancak tamamlamadığınız formu düzenle butonuna basarak düzenleyebilir ve düzenlediğiniz formu İl Müdürlüğüne gönderebilirsiniz.

9. Soru: Prosesimde ve faaliyet alanımda çok fazla kimyasal kullanıyorum bu kimyasalların tamamını Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine işlemeli miyim?
Cevap: Faaliyet sahasında, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan kimyasal bulunuyorsa ve kimyasal miktarı 1 ton/yıldan fazlaysa sadece bu kimyasallara yönelik bilgileri girmeniz yeterli olacaktır.

Karışımlar için karışım içerisinde yer alan kimyasallardan, tehlikeli kimyasal olan kimyasallara ait bilgilerin Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden veri girişi yapılmalıdır.

Örnek: Karışım beş farklı kimyasaldan oluşuyor öncelikle malzeme güvenlik formlarına bakılmalı, kimyasallar tehlikeli kimyasal ise sadece tehlikeli kimyasalların girişi yapılmalıdır. Karışımın toplam miktarı 55 ton/yıl ve içeriğindeki “a tehlikeli kimyasalı” nın karışımdaki oranı %12 ise 55ton/yıl * 12% = 6,6 ton/yıl a kimyasalı olarak sisteme veri girişi yapılmalıdır.

İl Müdürlüğüne sunulacak olan Faaliyet Ön Bilgi Formunda bileşim miktarı bu örneğe göre %12 olarak beyan edilmelidir.
Aynı karışımda farklı tehlikeli kimyasallar bulunuyor ise aynı yöntem ile sisteme veri girişinde bulunulmalı ve İl Müdürlüğüne sunulacak olan Faaliyet Ön Bilgi Formu aynı şekilde doldurulmalıdır.

10.Soru: Kimyasal ile ilgili bilgileri sistem üzerinden doldururken bileşim bilgisinin olmadığını gördüm ne yapmalıyım?
Cevap: Bileşim ile ilgili bilgi girişi zorunlu olmadığı için sistem üzerinden giriş yapılması da zorunlu değildir. İl Müdürlüğüne sunulacak dokümanlarda bileşim bilgisi biliniyorsa eklenebilir.

11.Soru: Faaliyet alanıma ilişkin olması gereken NACE kodu ile kapasite raporumdaki NACE kodu birbirinden farklı. Yönetmelik kapsamında kalıyor muyum? Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurmalı mıyım?
Cevap: Faaliyetinize ilişkin NACE kodu ile kapasite raporundaki NACE kodu farklılık gösteriyorsa faaliyetinize ilişkin NACE kodunu belirleyerek kapasite raporunuzun değiştirilmesi gerekmektedir. Kapasite raporunda yer alan NACE kodu Yönetmelik EK-2 Tablo-2 kapsamında yer alıyorsa Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurmalısınız. Yönetmelik kapsamında yükümlüsünüz.

12.Soru: Tesiste çevre görevlisi olarak görev yapıyorum, Faaliyet Ön Bilgi Formunu doldururken tesis yetkilisi kısmına kendimi mi? Yoksa tesis sahiplerinden birini mi yazmalıyım?
Cevap: Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurulurken I. aşama Görevli Bilgileri bölümünde formu dolduran kişinin tesis görevlisi veya çevre görevlisi olması yeterlidir. Bu aşamada T.C. Kimlik numarası talep edilmektedir.

13.Soru: Şubeleri olan tesislerin bir faaliyet ön bilgi formu doldurması yeterli mi?
Cevap: Faaliyet Ön Bilgi Formu her faaliyet sahası için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Örneğin, merkezi İstanbul’da olan bir firmanın il içi veya dışında yirmi şubesi var ise faaliyet gösteren her şube için ayrı ayrı Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurmalıdır.

14.Soru: Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden “Faaliyet Ön Bilgi Formunu” doldurdum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederken nelere dikkat etmeliyim?
Cevap: Faaliyet sahibi dilekçe ile başvurur, dilekçe içeriğinde Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi tarafından verilen Faaliyet Ön Bilgi Formu numarası ve dilekçe ekinde;
• Faaliyet Ön Bilgi Formu (her sayfası imzalı),
• Zorunlu belge olan KML dosyası (CD),
• Zorunlu belge olmayan Kapasite Raporu ve Vaziyet Planını sisteme eklenmişse dilekçe ekinde olmalıdır.
Not: KML Dosyası sayısal bir doküman olduğundan CD ile dilekçe ekine eklenmelidir. Faaliyet sahası alan olarak (poligon) çizilmelidir.
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden girilen veriler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgelerde farklılık veya eksiklik görülürse faaliyet sahibine sistem üzerinden başvurusu geri gönderilir. Faaliyet sahibi güncellediği bilgi ve belgeler ile sistem üzerinden faaliyet ön bilgi formunu göndererek yeniden İl Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat eder.

15.Soru: KML dosyası çizerken dikkat edilecek hususlar?
Cevap: Kml uzantılı dosya Faaliyet Ön Bilgi Formuna ait sahanın poligon (alan) olarak gösterildiği sayısal bir dosyadır. Faaliyet sahanızın tamamını kapsadığını, doğru yer olduğunu ve alan olarak çizildiğini görmemiz yeterli olacaktır. Sisteme yer işareti (nokta, sembol, vb.) olarak işaretlenmiş Kml dosyalarını kabul edilmeyecektir.

16.Soru: Süreç kısaca nasıl işlemektedir?
Cevap: Bilindiği üzere Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik bütün maddeleri ile birlikte 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Ek-2 Tablo-2’de yer alan endüstriyel faaliyetler “Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler” olarak sınıflandırılmıştır. Firma Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi olan endüstriyel faaliyetler İl Müdürlüğünden Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine erişim yetkisi alarak sisteme erişim sağlayabileceklerdir. İlk defa firma bilgi sistemine kayıt olacak sektörler ise İl Müdürlüğünden kullanıcı adı, şifre ve Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi erişim yetkisi almalıdır. Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine giriş yapabilmek için kullanılan Firma Bilgi Sistemine “online.cevre.gov.tr” internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
Faaliyet Ön Bilgi Formu “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden doldurulmalı ve İl Müdürlüğüne gönderilmelidir. Bahsi geçen formun İl Müdürlüğünce onaylanması için yazılı olarak da müracaat edilmelidir. Müracaat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” nden alınan form numarası ile oluşturulan dilekçe ve dilekçe ekinde yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formu ve ekleri ile yapılır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaat ile “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden girilen bilgi ve belge içeriklerinin aynı olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen kml uzantılı dosya faaliyet sahasını göstermeli ve çokgen (alan) olarak çizilmelidir. Faaliyet sahası yer işareti (nokta, sembol, vb.) olarak işaretlenmiş veya yazılı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan dokümanlar ile “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden giriş yapılan bilgi ve belgelerde farklılık tespit edilmişse “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden “Faaliyet Ön Bilgi Formu” faaliyet sahibine geri gönderilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan “Faaliyet Ön Bilgi Formları” ekleri ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

17. Soru: Boru hattı ile taşımacılık yapıyorum, boru hattı çok fazla parselin üzerinden geçmekte Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine bütün parsellere ait bilgileri girmeli miyim?
Cevap: Aynı İl sınırları içerisinde boru hattı uzunluğu 5 km’den fazla ise sisteme parsel numarası “0” olarak girilmelidir.

18.Soru: Faaliyet göstermekte olduğum sahada parsel numaram bulunmamakta onun yerine ruhsat numaramı yazabilir miyim?
Cevap: Faaliyet alanında parsel numaranız bulunmuyorsa sahanızı tanımlayabileceğiniz ruhsat numaranızı girebilirsiniz.

19.Soru: Ana Sayfada yer alan “NACE Rev-2 Sektörel Kodlar” listesinde Faaliyetim görülmekte ancak sisteme girdiğimde NACE Kodunda faaliyetimi görememekteyim ne yapmalıyım?
Cevap: Ana Sayfaya yüklenen “NACE Rev-2 Sektörel Kodlar” listesinde bütün sektörler yer almaktadır. Bu tabloda Tanım, Kapsananlar, Ayrıca Kapsananlar ve Kapsam Dışında Olanlar başlıkları altında sektörel kodunuza ilişkin detay bilgiye ulaşabilmektesiniz. “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” Kapsamına giren sektörlere ise Yönetmelik Ek-2, Tablo-2’den ulaşabilir ve sektörünüzü kontrol edebilirsiniz. Bu tabloda yer alan sektörler Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine giriş yapmalıdır.