Kuyu Hidroliği – 1

Su kuyuları çeşitli maçlar doğrultusunda tesis edilir: su temini, çevresel gözlem, yeraltı suyu arıtımı, vb..

Faaliyet alanımız olan çevresel gözlem ve temizlik (yeraltı suyu gözlem, yeraltı suyu iyileştirme, vb.) alanında da doğru kuyuyu tesis etmek önem arz ettiğinden dolayı, kuyu hidroliği ile ilgili bu yazı dizisi kaleme alınmıştır.

Kuyu hidroliği ile ilgili teknik kısımlara başlamadan önce sıkça karşılaşacağımız teknik terimleri paylaşmak isteriz.

Statik Su Seviyesi (SWL): Bir kuyu veya akiferden su çekimi yapılmadığı durumda su seviyesinin sabit kaldığı yüksekliktir (Yüzey kotu ile su seviyesi arasında kalan yükseklik).

Dinamik Su Seviyesi (PWL): Bir kuyu veya akiferden su çekimi belirli bir debi ile devam ederken, suyun sabit kaldığı yüksekliktir.

Düşüm (Drawdown): Statik su seviyesi ile dinamik su seviyesi arasında kalan yüksekliktir (Drawdawn=SWL-PWL).

Artık Düşüm (Residual Drawdawn): Pompaj durdurulduktan sonra su seviyesi statik su seviyesine yükselir. Bu yükselme esnasında statik su seviyesi ile arada kalan yüksekliğe artık düşüm denir.

Kuyu Verimi (Well Yield): Bir kuyudan birim zamanda alınan su hacmidir. Genel olarak m3/gün, litre/saat birimlerinde karşımıza çıkar.

Özgül Debi (Specific Capacity): Özgül debi, birim düşüme karşılık gelen verimdir. Pompaj süresi özgül debiyi etkileyen en önemli faktördür. pompaj süresi artarsa, özgül debi azalır.

tora kuyu hidroliği, yeraltı suyu temizleme