Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

R.Gazete No: 30251

R.G. Tarihi: 25.11.2017

Ekonomi Bakanlığından:

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN

DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

      MADDE 1 –27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in ekinde yer alan Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A ve Ek III-B sayılı listeler sırasıyla ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

NOT: Eklere ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.