Paris İklim Değişikliği Anlaşması hakkında

Paris İklim Değişikliği Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış olup ve yeter sayı bulunması ile birlikte 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın altında toplam 195 ülkenin imzası bulunmaktadır.

Anlaşma ile mutabakat sağlanan konular:

Sıcaklık artışının sınırlandırılması:
Uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasının sağlanması

Sera gazı salınımının azaltılması:
Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi

Teknolojik gelişmelerin desteklenmesi:
Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanak kullanılarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin en kısa sürede devreye alınması

Anlaşma çerçevesinde, anlaşmaya taraf devletler, konulan hedefleri sağlamaya yönelik bir aksiyon listesi ve aksiyonların durumları ile ilgili raporlar yayımlayacaklardır. Yani her ülke anlaşma kapsamındaki hedefini kendisi belirleyecektir. Anlaşmanın en önemli tarafı ise hedeflerin zorlayıcı olmasıdır.

Ülkelerin 2025 ve 2030 yılları için hedefledikleri sera gaz salınımları göz önüne alındığında, 2030 yılında küresel ölçekte 55 gigatonluk bir gaz salınımı öngörülmektedir. Küresel ölçekte sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutabilmek için, bu salınımın 40 gigatona düşürülmesi gerekmektedir.

Paris iklim değişikliği anlaşması çerçevesinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerin gerekli önlemleri alabilmeleri adına, bir fon kurulması ve burada biriken paraların, gelişmekte olan ülkelerde sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projelere aktarılması da hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılına kadar yıllık 100 milyar dolar miktarında paranın gelişmekte olan ülkelere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut durumda fonda toplanan para 10 milyar dolar civarındadır.

Güncel Haberler:
ABD Paris Anlaşması'ndan çekildi