Toprak Numunesi Alma

Örneklemenin temsil yeteneğinin yüksekliği ve muhtemel kontaminasyonun taşınma riskinin düşük olduğu kuru örnekleme yöntemlerinden biri Window Sampling (Açık Örnekleme)’dir. Açık yüzeyi bulunan bir örnekleyici toprağa çakılır, içine dolan numune ile birlikte çıkartılır. Aynı işlem her bir metre için tekrarlanır.