Yağ Yakıt Ayırıcı Tipleri – EN858

YAĞ YAKIT AYIRICI ÇEŞİTLERİ

EN858 Hafif Sıvılar için Ayırma Sistemleri Standardı, hafif sıvılar için ayırma sistemlerinin tanımlarını, anma büyüklüklerini, tasarım ilkelerini, performans şartlarını, işaretlenmesini, deneyini ve kalite kontrolünü kapsar. Bu standard, hafif sıvıların atık sudan ağırlık farkı ve/veya birleşme yoluyla ayrıldığı durumdaki ayırma sistemlerine uygulanır.

EN858’e göre üç farklı tipte yağ yakıt ayırıcı tanımlanmıştır:

1- İstasyon Tipi Ayırıcılar
Tam tutucu tip ayırıcılarda olduğu gibi, akaryakıt istasyonu tipi ayırıcılar da maksimum döküntü riskini bertaraf etmek için tasarlanmıştır. Bu tip ayırıcıların en büyük farkı, bir akaryakıt istasyonunda tank dolumu esnasında dökülebilecek, bir tanker bölmesinin hacmine eşit olan 7.600 litre yakıtı tutabilecek hacimde boyutlandırılmış olmasıdır.
Bu ayırıcının tasarımında hem çevre hem de iş güvenliği kriterleri dikkate alınmıştır.

2- Tam Tutucu Tip Ayırıcılar
Drenaj sistemi tarafından yakalanabilen tüm debiyi üzerinden geçirebilen yağ yakıt ayırıcı tipidir. Bu debi değeri normal koşullarda 65 mm/s’lik yağmur yağış şiddetine denk gelmektedir. Tam tutucu tip ayırıcılar tamir atölyeleri, limanlar, havalimanları, dolum terminalleri gibi genellikle yağ yakıt türevlerinin dökülme risklerinin bulunduğu yerlerde kullanılırlar.

3- Bypass Tip Ayırıcılar
Yağ yakıt türevlerinin dökülme riskinin düşük olduğu yerlerde, öncelikli olarak gelen debinin ilk %10’luk kısmını arıtmak için tasarlanmış ayırıcılardır. Bypass ayırıcılar 6,5 mm/s’lik yağmur yağış şiddeti ile oluşan debiyi ayırabilmektedir. Bu değer 99% oranında tüm yağmur yağışlarını karşılayabilecek seviyededir. Bu seviyeden yüksek yağışlarda ayırıcı akışı bypass etmektedir. Bir döküntü sonrasında oluşacak yağmurun döküntüyü ayırıcıya süpüreceği düşünüldüğünde, 6,5 mm/s’lik yağışlarda dahi döküntünün önemli kısmı ayırıcıda tutulmuş olacaktır.

Seperatör Interseptor Yağ Yakıt Ayırıcı
Tüm ayırıcı tipleri EN858’de çıkış suyu kalitesine göre de iki başlıkta sınıflandırılırlar:

Sınıf 1 Ayırıcılar: Standart koşullar altında, çıkış suyu konsantrasyonu 5 mg/l’den küçük olan ayırıcılardır. Çıkış suyunun dere, nehir, deniz gibi alıcı ortamlara direkt verildiği yerler için tavsiye edilir.

Sınıf 2 Ayırıcılar: Standart koşullar altında, çıkış suyu konsantrasyonu 100 mg/l’den küçük olan ayırıcılardır. Çıkış suyunun kanalizasyon sistemine verildiği yerler için tavsiye edilir.