Yeterlilik Belgesi | Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Tora Petrol, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YETERLİK BELGESİ’ni almıştır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü

Tora Petrol Ürünler Mühendisliği Yeterlilik Belgesi Belge kapsamında görev yapan Tora Petrol Çevre Grubu, konunun uzmanı olan geniş kadrosuyla çalışmalarını İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Yük.Müh. İ. Metin Mıhçakan danışmanlığında bilgi, deneyim ve etik sahibi bir kadro ile yürütmektedir.

Tora Çevre Grubu,
•1 Yrd.Doç. Jeofizik Mühendisi
•1 Çevre Yüksek Mühendisi
•3 Çevre Mühendisi
•2 Makina Mühendisi
•1 Kimya Mühendisi
•2 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi
•1 Jeoloji Mühendisi
•1 B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
•4 C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
•6 Çevre Teknikeri
•1 Sondör ile aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

Toprak kirliliği analizi
Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin tespiti, iyileştirilmesi
Çevresel etütler
Çevre danışmanlığı
Çevre koruma hizmetleri
Topografik ölçümler
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
Endüstriyel Atık Yönetimi
Çevresel Planlama ve Risk Analizleri
Akaryakıt tesislerinde;
SIR istatiksel stok yönetimi
Tank cidarlama
Akustik tank ve akış hattı testleri
Yağ Yakıt Ayrıcı