Çevresel Kimyasallar

SC-200 Yüzey Temizleyici
Yağ ve yakıt türevlerinde etkilidir

SC-200 yüzeylerde yağ, gres ve petrol türevlerinin zamanla oluşturduğu izleri gidermede etkin bir üründür. Hidrokarbonları biyolojik olarak parçalar ve kaymaz bir yüzey sağlar.

Hidrokarbon dökülmelerinin yaşanabileceği tüm sahalarda kullanılabilir: Endüstriyel tesisler, havalimanı apronları, akaryakıt istasyonları, araç bakım ve yıkama alanları, vb.

 • Çevreye zararlı değildir,
 • Nötr pH seviyesi,
 • Biyolojik olarak parçalanabilir.

SC-300 Yüzey Temizleyici
Boya sökücü olarak etkilidir.

Solvent bazlı kimyasallara alternatif insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir uygulamadır.

Boyahaneler, grafiti kaplı duvarlar gibi boya temas etmiş yüzeylerde kullanılır.

 • Çevreye zararlı değildir,
 • pH seviyesi 7.3’tür,
 • Biyolojik olarak parçalanabilir.

FA-100 Su Yüzeyi Yakıt Tutucu
Suya yakıt dökülmelerinde etkin olarak kullanılır.

Su yüzeyindeki hidrokarbon türevlerini tutmak için emniyetli, doğal ve verimli bir absorbandır. Hem tuzlu hem de tatlı suda güvenle kullanılabilir.

 • Ekonomik,
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanmaksızın uygulanabilir, emniyetlidir,
 • Biyolojik olarak parçalanabilir.

FA-200 Su Yüzeyi Yakıt Giderici
Suya yakıt dökülmelerinde etkin olarak kullanılır.

Denizcilik sektörü için emniyetli, doğal ve verimli bir hidrokarbon gidericidir. Uygulandığı alanda hidrokarbon türevlerini biyolojik olarak parçalar ve doğaya saygılıdır.

Gemi sintineleri, yağlı atık tankları, yağ yakıt ayırıcılar, iskele çevreleri, limanlar önerilen kullanım sahalarıdır.

 • Çevreye zararlı değildir,
 • Korozif değildir,
 • Toksik değildir,
 • Kostik içermez,
 • pH 6.9 – 7.0’dır,
 • Uygulandığı ortamı emniyetli hale getirir.

FA-300 Yağ Yakıt Ayırıcı Hidrokarbon Giderici
Yağ yakıt ayırıcılarda hidrokarbon miktarının azaltılmasında kullanılır.

Biyolojik parçalama ile uygulandığı ortamdaki hidrokarbonları parçalar. Ürünün kullanıldığı yağ yakıt ayırıcıların temizlenme sıklığını ve atık miktarını düşürür.

 • Çevreye zararlı değildir,
 • pH seviyesi 6.0 – 7.2’dir,
 • Biyolojik olarak parçalanabilir.