Gözlem Kuyusu Hidrokarbon Sensörleri

Tesislerde işletme sorunları, kazalar veya doğal afetler nedeniyle kimyasal sızıntılar olabilir. Bu sızıntılar sonucu oluşan kirliliği tespit etmek ve yayılımını önlemek hayati önem taşır.

TORA hem kirlilik tespiti yapan ürünleri kullanıcılara ulaştırmakta hem de bu sensörleri yedi gün yirmidört saat gözlem altında tutarak olası alarm durumlarında daha önceden belirlenen senaryolara göre aksiyon almaktadır.

SMART SENSOR TECHNOLOGY – SST Hidrokarbon sensörleri, kuyu veya farklı hacimler içerisinde, sürekli olarak kirlilik takibi yapmayı sağlar. Kablosuz haberleşme opsiyonu ile inşaat maliyetlerini ortadan kaldırır, kurulum maliyetlerini minimize eder.

SST, su içerisindeki hidrokarbona duyarlı modelin yanında, hem su içerisindeki hidrokarbona hem de hidrokarbonların uçucu kısımları olan BTEX’e duyarlı, ATEX onaylı (Zone 1 ve Zone 2) sensörler ile güvenli bir işletme ortamı sunuyor.

Gözlem kuyusu hidrokarbon sensörleri akaryakıt istasyonları, rafineriler, havalimanları, kimyasal depolama tesisleri ve akaryakıtın kullanıldığı tüm endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.

gözlem kuyusu hidrokarbon sensörleri